Utrzymanie oprogramowania

Rozwój i utrzymanie istniejących systemów wymaga ingerencji w działające i sprawdzone systemy, co powoduje zwiększenie ryzyka chwilowej utraty krytycznych funkcjonalności. Znając występujące problemy wdrożyliśmy mechanizmy pozwalające na uniknięcie niepożądanych sytuacji. Systemy śledzenia zgłoszeń i zmian, automatyzacja procesu wdrożenia pozwalają nam realizować poniższe zadania:

  • Utrzymanie istniejącego oprogramowania
  • Integracja wewnętrznych systemów
  • Rozwój, przebudowa oraz aktualizacja wdrożonych systemów