Produkcja oprogramowania

Aplikacje internetowe

Tworzymy wysokiej jakości aplikacje internetowe oparte na najnowszych dostępnych technologiach i rozwiązaniach pozwalających na optymalizację czasu wytworzenia oraz kosztów produkowanego oprogramowania nie zapominając o jego jakości. Bazując na standardach W3C staramy się zachować najwyższą jakość nie zapominając o kwestiach bezpieczeństwa oraz ergonomii. Dostarczane przez nas aplikacje są skalowalne oraz łatwe w dystrybucji i wdrożeniu.

Aplikacje intranetowe

Wsparcie i optymalizacja procesów biznesowych organizacji, to dla nas cel priorytetowy, który realizujemy, między innymi, poprzez aplikacje intranetowe. Wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa często wymagają ograniczenia dostępu według ściśle określonych zasad, a zarazem dostęp do nich powinien być możliwie jak najprostszy, co rodzi częste problemy. Dzięki współpracy z firmami z różnych branż wypracowaliśmy sprawdzone rozwiązania. Dzięki doświadczeniu przy pracy z technologiami takimi jak: Single Sign-On,  Google Search Appliance, WebServices wiemy jak skutecznie dostarczyć pracownikom niezbędnych narzędzi do wydajnej i sprawnej pracy.

Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikację na platformy iOS (iPhone/iPad/iPod) oraz Android.